2. kolo přijímaček pro žáky 5. třídy do primy - do víceletého gymnázia - Gymnázium Svitavy