Aktualita 3 - přijímací řízení 2008-9 - Gymnázium Svitavy