Aktualita 5 - přijímací řízení 2008-9 - Gymnázium Svitavy