Bufet ve škole bude zachován, ale je upraven školní řád - Gymnázium Svitavy