Nová atletická dráha byla otevřena 13. 9. 2007 - Gymnázium Svitavy