Přednáška doc. J. Klímy o válečných konfliktech po roce 1945 - Gymnázium Svitavy