Přijímací řízení - aktualita 3 - televizní reportáž - Gymnázium Svitavy