Přijímací řízení - Aktualita 4 - podmínky k přijetí ke studiu - Gymnázium Svitavy