Přijímací řízení - aktualita 6 - zveřejnění výsledků bude v pátek - Gymnázium Svitavy