Přijímací řízení - aktuálně k 31. 1. 2011 - Gymnázium Svitavy