Přijímací zkoušky na gymnázium jsou zde - Gymnázium Svitavy