Školní kolo soutěže v piškvorkách - Gymnázium Svitavy