Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - pro osmileté studium - Gymnázium Svitavy