Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení do primy - Gymnázium Svitavy