Výtah ze směrnice k přijímacímu řízení 2012 - víceleté studium - Pro zájemce o studium - ke stažení - Gymnázium Svitavy