Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - Výuka, akce školy - ke stažení - Gymnázium Svitavy